Boyatürk Yapı Kimyasalları Dergisi | Beton Katkı Maddelerinin Beton Performansı Üzerindeki EtkisiBeton Katkı Maddelerinin Beton Performansı Üzerindeki Etkisi

Beton Katkı Maddelerinin Beton Performansı Üzerindeki Etkisi

Nihat Girit / Satış ve Pazarlama Direktörü - Polisan Yapı Kimyasalları

Beton üretiminin ayrılmaz bir parçası olan beton katkı maddeleri, nitelikli beton üretimi için çimentodan sonra betonda en önemli bileşenlerden biri haline gelmiştir. Günümüzde betonarme projelerde betondaki hizmet ömrü min. 100 yıl olarak tasarlanmaktadır. Betonun hizmet ömrünün uzaması betonun nitelikli karışım girdileri ile üretilmesi halinde mümkündür.

 

Betonun bileşenlerini uygun malzemelerden seçmek ve olası çevresel etkilere karşı en uygun oranlarda ve miktarlarda karıştırmak betonarme projenin hazırlanması kadar önemli bir mühendislik dalıdır. Yapıların dayanıklılığı bileşenleri uygun kriterlere göre seçilmiş ve uygun oranlarda karıştırılmış betonun dökülmesi, yerleştirilmesi ve sertleşme süresince korunması ile bir anlam kazanır.

 

İnşaat mühendisliğinde betonu üretmek, taşımak ve yerleştirmek önemli bir konudur. Bu üç aşama mevsim şartlarına göre beton mühendisliğine ayrı ayrı sorumluluklar yükler. Betonu sıcak havada üretmek, taşımak ve yerleştirmek, soğuk hava şartlarına göre farklıdır. Günümüz inşaat teknolojisinde betonarme yapılarda beton döküm tekniği oldukça gelişmiştir. Kullanılan beton pompaları gerekli modifikasyonlar ile dikeyde 100 mt’lere rahatlıkla basılabilmekte ve yatayda beton dağıtıcı ekipmanları ile istenilen mesafelere döküm yapılabilmektedir.


Beton her mevsim koşulunda akışkan üretilebilir. Ancak, akıcılığını korumak ve stabilitesini sağlamak mevsim koşullarına göre değişkenlik gösterir. Betonun bu özelliklerini muhafaza etmesini sağlamak üretici için gerçek bir maliyet etkisidir.

 

Ülkemiz şartlarında yapılan inşaatların önemli bir kısmının yerleşim bölgelerinde olması, inşaatların hedeflenen sürelerden daha kısa zamanda bitirilmesi beklentisini ön plana çıkarmaktadır. Bu durum üretici ve yapımcı için farklı beklentileri ve performansları önemli hale getirir.


Beton üreticisinin hedefleri ;

• Betonu, projelerde belirtilen sınıf dayanımı için en uygun çimento miktarında ve su/çimento oranında üretmek.

• Taşıma süresince, döküm süresine bağlı olarak beton kıvamını koruyabilmek.

• Proje kriterlerine ve seçilmiş olan standart değerlere göre 1-7 ve 28 gün dayanım değerlerini

sağlamak.

Yapımcının beklentileri ;

• Seçilmiş olan taze beton şartlarının devamlılığı.

• Kolay pompalanabilirlik ve yerleşme.

• Erken sertleşme ve dayanım. Hızlı kalıp alma ve devamlılık.

• Dayanım sonuçlarının standartlara uygunluğunu sağlamak.


Üretici için betonu talep edilen dayanım kriterlerinde ve taze beton şartlarında üretmek için, hedeflenen çimento miktarı ve su/çimento oranı beton bileşimini oluşturan tüm girdileri nitelik ve miktar olarak etkiler.

 

Agrega tipi, temizliği, kırma kum ve doğal kum oranları karışımın tüm dengesinde önemli bir rol oynar. Üretici için agrega tipi ve kaynağını değiştirmek genel olarak çok kolay değildir. Agrega kaynağının yakınlığı ya da uzaklığı bu seçim için önemli bir kriterdir. Karışımın ken di içinde bileşenleri ile oynayarak alternatif doğal kum girdisi ve mineral katkı takviyesi vs. gibi çözümler üretmek genel bir uygulamadır.

 Tüm bu taze ve sertleşmiş beton kriterlerine uygun çözümler için beton kimyasalları teknolojisi çözümler üretebilmektedir.


Betonun taze ve sertleşmiş halini beklentilere uygun olarak düzenlemek betona katılan kimyasal katkılar ile mümkün olabilmektedir. Kimyasal katkıların beton performansı üzerindeki etkileri, katkı tipleri ve kullanım oranları ile kontrol edilebilir etkilerdir.

 

Bu neden ile kullanılacak olan kimyasal katkı tipi seçimi ve maliyet hesaplaması oldukça önemli bir hal almaktadır. Beton katkı maddesi seçiminde katkı maddesinin beton bileşenleri üzerindeki etkisi ve birim fiyatı birlikte düşünülmelidir.


Ne için kimyasal katkı kullanırız?

Betonun en önemli bileşenlerinden biri olan su, çimentonun hidratasyonu için gerekli su ve agreganın su emme ihtiyacını karşıladıktan sonra betonun akıcı hale gelmesi için kullanılır. Beton için temel ihtiyaç olan su miktarı uygun kriterlerdeki agrega ve çimento için genel olarak suyun çimentoya oranı olarak 0,28-0,35 aralığındadır. Bu miktarların üzerinde kullanılan su sadece betonda akıcılık özelliği, işlenebilirlik özelliği için kullanılır.

 

Bu anlamda su incelendiğinde taze beton özellikleri üzerinde olumlu, sertleşmiş beton özellikleri üzerinde olumsuz etkileri olur. Kimyasal katkılar bu olumsuz özelliği azaltmak için kullanılır. Taze beton işlenebilirlik özelliğini arttırmak için su yerine kimyasal katkı kullanılır. Böylece, su/çimento oranlarını etkilemeden betonun taze ve sertleşmiş özellikleri iyileştirilir.