Çelik Standardı Revize Ediliyor

Çelik Standardı Revize Ediliyor


Türk çelik sektörünün gelişmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapması için üreticiler yoğun bir gayret gösteriyor. Türkiye’de demir-çelik sektöründe halen 250 haddehane, 20 kuruluş bulunuyor. 2014 yılında miktar
bazında 18 milyon ton ve değer bazında 13 milyar doları aşan rakamlar ile inşaat çeliği, inşaat sektörünün en çok
ihraç ettiği ürün oldu.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütmüş olduğu proje ile "Çelik Yapıların Tasarım
ve Yapım Kurallarını” yeniden belirliyor. Sanayi tesisleri, yüksek katlı binalar ve özellik arz eden yapılar başta olmak üzere, çelik yapı sektörü yapım teknolojileri içerisindeki payını hızla arttırmaktadır. Hâlihazırda konuyla ilgili yürürlükteki tek tasarım standardı olan ve 1980 yılında yayımlanan TS 648 "Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları” standardı, kullanılan hesap yöntemleri ve malzeme alanında dünyada meydana gelen gelişmelere karşı güncelliğini kaybetti. Bakanlık ve İTÜ işbirliği hazırlanan "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” taslak metni başta üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri ve odalar olmak üzere konuyla ilişkili paydaşların görüşüne açıldı. İlgili taraflarında katkılarıyla zenginleştirilecek olan taslak metnin; Bakanlıkça düzenlenecek bir çalıştay ile kamuoyuna duyurulması, böylece konunun taraflarınca tartışılması, elde edilecek geri bildirimler sonucunda -ilgili diğer mevzuatlar ile de uyum sağlanarak- taslağa
nihai şeklinin verilmesi ve mevzuat olarak yayımlanması amaçlanıyor. Yapılan bu çalışma ile ülkemizin ileri yapım
teknolojileri alanında ihtiyacı olan "Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları” güncellenmiş ve teknolojik gelişimlere
uygun hale getirilmiş olacak.