Boyatürk Yapı Kimyasalları Dergisi | İYEM eğitimleri Haziran ayında da devam ediyorİYEM eğitimleri Haziran ayında da devam ediyor

İYEM eğitimleri Haziran ayında da devam ediyor


Kurulduğundan bugüne 19 binin üzerinde kişiye eğitim veren İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi (İYEM), Haziran ayı eğitim takvimi açıklandı. 17 yılda 43 bin eğitim olanağı sunan İYEM, yılsonuna kadar 20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.


1998 yılından bu yana farklı eğitim düzeylerine sahip inşaat, yalıtım ve tesisat sektörü temsilcilerine eğitimler veren İYEM, Haziran ayında da eğitimlere devam ediyor. Haziran eğitimlerinin içeriği Yangın Yalıtımı, İş Sürekliliği Yönetimi, Gürültü Denetimi, Takım Çalışması ve Zaman Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Empati, ‘Akılcı Çözümler’ Yalıtımlı Alçı Levha Duvar ve Asma Tavan Sistemleri, Akustik ve Titreşim Ölçümleri, Su Yalıtımı, Tesis ve İşletmelerde Yangın Güvenliği Seminer ve Çalıştayı, Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uygulamaları, Mimari Akustik gibi konulardan oluşuyor. 01 Haziran’da başlayacak eğitimler, 30 Haziran’da sona erecek.


Kurulduğu günden bu yana toplam 19 binin üzerinde kişiye eğitim veren İYEM, 17. yılında 20 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyor. İYEM’de tüm eğitimlerin ücretsiz olarak verilmesi çok sayıda kişiye ulaşmayı sağlıyor.


Yalıtım sırasında yanlış uygulamalar, duvarların ses geçirgenliği nedeniyle gürültü kirliliğine, olası bir yangın durumunda can ve mal kayıplarına, binalarda yüksek enerji sarfiyatına neden oluyor. Üretilen malzemelerin uygulama teknikleri birbirine çok yakın olsa da deneme - yanılma yöntemleriyle gerçekleştirilen uygulamalar genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Kaliteli ısı, ses, yangın ve su yalıtım uygulamalarında en etkili ve önemli unsur çalışanları sürekli eğitmekten geçiyor.


Doğru, gerekli, uygun ve yeterli eğitimi zamanında gerçekleştirerek, bilgiyi iletmek, paylaşmak, yaymak ve yenilikleri tanıtmak üzere kurulan İYEM, ülkemizde yalıtım, inşaat ve tesisat gibi birçok sektörün gelişimine de hizmet veriyor.


01-02 Haziran 2015 - YANGIN YALITIMI

03 Haziran 2015 - İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

04-05 Haziran 2015 - GÜRÜLTÜ DENETİMİ

08 Haziran 2015 - TAKIM ÇALIŞMASI VE ZAMAN YÖNETİMİ

09 Haziran 2015 - ÖFKE KONTROLÜ VE EMPATİ

10 Haziran 2015 - "AKILCI ÇÖZÜMLER” YALITIMLI ALÇI LEVHA DUVAR VE ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

11-12 Haziran 2015 - AKUSTİK VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

15-19 Haziran 2015 - SU YALITIMI

22-24 Haziran 2015 - TESİS VE İŞLETMELERDE YANGIN GÜVENLİĞİ SEMİNER VE ÇALIŞTAYI

25-26 Haziran 2015 - TÜRKİYE YANGINDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

29-30 Haziran 2015 - MİMARİ AKUSTİK

2015 yılı Haziran ayı eğitim programı detayları ve katılım kaydı için: www.iyem.com.tr