Boyatürk Yapı Kimyasalları Dergisi | MantolamaMantolama

Mantolama


Feza M. Hokkacı / Makina Mühendisi/Enerji Yöneticisi - Cephe Sistemleri Satış Müdürü İZOCAM

Dilimize ve sektörümüze "Mantolama” adı ile giren yalıtım uygulamasının uluslararası literatür adı kısaca "ETICS” açılımı ise "External Thermal Insulation Composite Systems” yani Türkçesi "Dış Cephe Kompozit Isı Yalıtım Sistemi” dir.

 

Adından da anlaşılacağı üzere bu uygulama "Isı Yalıtım” işi olup mutlaka "Sistem” olarak çözümlenmesi gerekir. Isı yalıtımına girmeden önce "Sistem”i tanımlamak gerekir ise; birçok bileşenin biraraya gelerek oluşturduğu yapıya sistem denir. Dolayısı ile bütünü oluşturan bileşenlerin birbiri ile uyumlu olması ve bu uyumluluklarının da test ediliyor olması gerekir. Yapılacak olan uygulamada güven-güvence aranıyor ise mutlaka "Sistem” belgesi olan çözümlerin aranması ve kullanılması gerekir.

 

Isı yalıtımına gelince; yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme "ısı yalıtımı” denir. Termodinamik kanunları gereğince, yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama doğru, denge şartı sağlanana kadar ısı geçişi (transferi) olur. Isı transferi 3 yolla gerçekleşir; İletim (katılarda), Taşınım (gaz ve sıvılarda), Işınım (ısı ışınlarının yayınımı). Binalarda ısı kaybı hesapları yapılırken iletim ve taşınım ile olan ısı transferi dikkate alınır, ışınım ile olan


ısı transferinde ise geleneksel ısı yalıtım uygulamalarını destekleyici çözümlemeler kullanılabilir. Birçok durumda ısı taransferinin engellenmesi istenir-gerekir. Bu hallerde ısı iletim katsayısı düşük olan malzemeler ile ısı yalıtımı yapılır. Bir malzemenin ısı yalıtım malzemesi olarak adlandırılabilmesi için ısı iletim katsayısının < 0,065 W/mK olması gerekir. Ancak, iletim ile olan ısı transferinde ısı iletim katsayısı tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Kullanılacak yalıtım malzemesinin kalınlığı da büyük önem taşımaktadır.

 

Buraya kadar anlatılanları formüle dökmek gerekirse;

 

Q = U x A x (T2 – T1) Transfer olan ısı miktarını belirler.

Q: Transfer olan ısı miktarı

U: Toplam ısı transfer katsayısı

A: Yüzey alanı

T2: İç sıcaklık

T1: Dış sıcaklık

 

Görüleceği üzere, formülde, dışarıdan müdahale edilebilecek tek parametre "u” değeridir. U değeri ne kadar düşük olur ise transfer olacak ısı miktarı da o denli düşük olacaktır. Zira içdış ortam sıcaklıkları ile ısı kaybeden yüzey alanı sabit değerler olup değiştirilmesi mümkün değildir.

 

"u” değeri ise;


formülü ile hesap edilir.

R : Isı iletim direnci
α : Yüzeysel ısı taşınım katsayısı
d : Kalınlık
λ : Isı iletim katsayısı
Yüzeysel ısı taşınım katsayıları tablo değerleri olup iklim bölgesine göre değişmekle birlikte ilgili iklim bölgesi için sabit değerlerdir.


Isı iletim katsayısı, TS825 standardında tariflenen ve mantolama uygulamalarında kullanılan yalıtım malzemeleri için 0,030-0,040 W/mK aralığında bir değer olup bu aralık çok dardır.


Dolayısı ile etkin bir ısı yalıtımı sağlamak ve yapılacak yatırımdan en yüksek verimi alarak en kısa geri dönüş süresini yakalamak için en önemli parametrenin kalınlık olduğu açıkça görünmektedir.


Unutulmamalıdır ki mantolama uygulaması bir "Isı Yalıtımı” işidir ve ısı yalıtımında en önemli İKİ parametre ısı iletim katsayısı ve yalıtım malzemesi kalınlığıdır. Ne kadar kalın yalıtım malzemesi kullanılır ise elde edilecek fayda o oranda artacaktır.


İzocam olarak 50 yıllık bilgi birikimi ile profesyonellerin ve tüketicinin kullanımına sunduğumuz İzocam Manto Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri, TS EN 13499 ve TS EN 13500 sistem standardı belgelerine sahip olup, mantolama konusunda tüm beklentileri karşılayacak çözümleri sunmaktadır.