Sera gazına karşı hükümetler ve tüm paydaşlarımız güç birliği yapmalı

Sera gazına karşı hükümetler ve tüm paydaşlarımız güç birliği yapmalı


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili ve Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonu CICA Başkanı Emre Aykar, Paris İklim Zirvesi’nde "Dünya Binalar Günü Birleşim Bildirgesi'ni imzaladı.


CICA Başkanı Aykar, "Bugün inşa edilen binalar yarının bina stokları olacak. Hemen harekete geçilmezse, sera gazı salımının onlarca yıl yükselerek artması kaçınılmazdır. Bina sektörü olarak tüm paydaşlarımızı, hükümetleri, şirketleri, finans kuruluşlarını, üniversiteleri, birlikleri, profesyonelleri ve tüketicileri eylem planına katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


Türkiye Müteahhitler Birliği Başkan Vekili ve Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar’ın Kasım 2014’ten bu yana başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Müteahhitler Birliği Konfederasyonu'nun (CICA) da içinde bulunduğu uluslararası kuruluşlar, Paris’teki İklim Zirvesi’nde (COP21) bir araya geldi. 30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen zirvede 3 Aralık "Dünya Binalar Günü" ilan edildi.

 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı öncülüğünde; UNEP; UN-HABITAT, Fransız Gelişme Ajansı (ADF) Mimarlık 2030; Uluslararası Mimarlar Birliği, Galler Prensliği Kurumsal Liderler Grubu, Uluslararası Enerji Ajansı, İklim Teknolojileri Merkezi, UNEP finansman girişimi, Dünya Yeşil Binalar Konseyi, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve CICA gibi çeşitli uluslararası kuruluşların ortak çalışması ile, 3 Aralık Dünya Binalar Günü'nde hazırlanan Bildirge imza altına alındı.


Binalar dünya kaynaklarının yüzde40’ını kullanıyor

 

Bildirgeye göre, binalar dünyada üretilen global enerjinin yüzde 40’ını, suyun yüzde 25’ini, dünya kaynaklarının yüzde 40’ını kullanıyor ve toplam sera gazı salımlarının da yüzde 30'una neden oluyor. Bina inşaat sektörünün dünya toplam gayri safi hasılasının yüzde 10’u değerinde olduğu ve 111 milyon kişiye istihdam sağladığı tahmin ediliyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin doğurduğu konut, eğitim, sağlık, sosyal ve idari hizmet ihtiyaçları bina ve inşaat aktivitelerini gayri safi hasılanın yüzde 40’ına kadar çıkartıyor. Diğer taraftan binalar, hedeflenen sera gazı salımlarının, en asgari düzeyde harcamalarla azaltılması için de önemli bir potansiyel oluşturuyor. Bugün, binalarda tüketilen enerji, güvenilir ve kolaylıkla temin edilebilen teknolojiler kullanılarak yüzde 30 ila 80 oranında azaltılabiliyor.