Boyatürk Yapı Kimyasalları Dergisi | Türkiye Hızla DeğişiyorTürkiye Hızla Değişiyor

Türkiye Hızla Değişiyor

Mustafa Yalaz / Genel Müdür - Yalaz Boya Kim. San. Tic. Ltd. Şti.

Avrupa ve dünyanın gelişmiş ülkeleri "rekabet” ederek ürettikleri ticari ürünleri kalite bazında yarıştırarak dünya pazarında pazarlarken, Türkiye rekabeti ucuzluk ve taklitçilikle yapıyor, tabanlara inen rekabet gün geçtikçe kaliteyi düşürüyor ve zamanla eriyerek yok oluyordu. Bu sistemde ise birçok merdiven altı diye tabir edilen firmalar türemişti. Bu ticari düşünce sistemi ileri dönük köklü bir sistem kurmak isteyen bizim gibi birçok girişimciyi tedirgin etmiş, yeni yatırım planlarını ister istemez ötelemiştir.

 

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic-WEF) ülkelerin rekabet güçlerine göre sıralandığı Küresel Rekabet Raporu’nu 1979 yılından beri yayımlanmaktadır. Rekabet gücünü, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin dünya pazarlarındaki payı olarak değil, o ülkede sürdürebilir büyümeyi sağlayacak olan kurumların, politikaların ve üretim faktörlerinin tümünü kapsayan verimlilik düzeyi olarak tanımlar. WEF, ülkelerin rekabet düzeyini niceliksel olarak ölçebilmek ve sıralayabilmek için Küresel Rekabet Endeksi (GCI)’yı kullanmaktadır.

 

Endeks son derece kapsamlı, ulusal rekabetçilik konusunda makroekonomik durumu analiz eden bir yapıya sahiptir. Bir firmanın kârlılığını arttırabilmesi, bir bölgenin gelişebilmesi veya bir ülkenin refahını arttırabilmesi ancak, o firmanın, bölgenin ya da ülkenin, diğer firma, bölge ve ülkelerle rekabet edebilir olması ile mümkündür.

 

Son yirmi yılda giderek artan hızda gerçekleşen küreselleşme rekabeti, firmaların kendi bölgelerinden, ülkelerinden çıkartıp uluslararası bir ortama taşıdı. Her kuruluş, artık rekabeti küresel ölçekte düşünmek, rakiplerinin dünyanın her köşesinde olduğunun bilincinde olmak ve planlarını böylesine geniş bir çerçevenin unsuru olarak yapmak durumundadır. Rekabet, her gün sıkça kullanılmakla beraber, tam olarak nasıl tanımlanacağı çok açık olmayan bir kavramdır. Bugün çoğunluğun kabul ettiği rekabetçilik tanımı, ürünleri ve hizmetleri alıcıların istediği şekilde, istedikleri mekânda ve zamanda sunabilme yeteneği olduğu kadar, üretimde kullanılan kaynakların fırsat maliyetinin de karşılayabilme becerisini de içermektedir. Dolayısıyla rekabetçilik, bir yandan ürünün kalitesi, pazar ve fiyatı üzerinden gerçekleşirken, öte yandan üretim girdilerinin etkin kullanımını da gerektirmektedir.